چهارشنبه 7 مهر 1400 - 06:13

نشست تبیین الگوی اشتغال و هم‌اندیشی با ذینفعان اشتغال کمیته امداد