دولت را باید به زور از این جنازه متعفن جدا کرد!

دولت را باید به زور از این جنازه متعفن جدا کرد!
اسفند 21, 1399
2851 بازدید

دولت را باید به زور از این جنازه متعفن جدا کرد! حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان درباره علقه دولت به برجام طی توییتی نوشت: «چرا باورتان نمی‌شود؟! هیچ مادری حاضر نیست جنازه فرزندش را با دست خودش در گور بگذارد! حتی اگر تعفنش عالم را برداشته باشد! باید به زور از جنازه جدایش کرد!»

دولت را باید به زور از این جنازه متعفن جدا کرد!

حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان درباره علقه دولت به برجام طی توییتی نوشت: «چرا باورتان نمی‌شود؟! هیچ مادری حاضر نیست جنازه فرزندش را با دست خودش در گور بگذارد! حتی اگر تعفنش عالم را برداشته باشد! باید به زور از جنازه جدایش کرد!»