افتتاح جشنواره «صنایع روستا دوست»

افتتاح جشنواره «صنایع روستا دوست»
اسفند 21, 1399
3217 بازدید

جشنواره «صنایع روستا دوست» يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ با حضور محمد امید معاون توسعه مناطق روستایی ریاست جمهوری و دکتر حجت الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) در محل دائمی نمایشگاه های کمیته امداد امام خمینی (ره) افتتاح شد. حجت‌الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) […]

جشنواره «صنایع روستا دوست» يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ با حضور محمد امید معاون توسعه مناطق روستایی ریاست جمهوری و دکتر حجت الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) در محل دائمی نمایشگاه های کمیته امداد امام خمینی (ره) افتتاح شد.
حجت‌الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد برنامه اشتغال ما متوجه روستاییان است و از ۱۷۵ هزار فرصت شغلی که ایجاد شده، بیش از ۱۰۰ هزار مورد آن در مناطق روستایی و محروم به مرحله اجرا رسیده است، گفت: از سال ۱۳۹۸ وارد مشاغل دانش‌بنیان شدیم و برای این اتفاق مدیریت ویژه را مد نظر قرار دادیم