جمعه 4 خرداد 1403 - 20:12
هدایت شغلی ( بخش چهارم )

هدایت شغلی ( بخش چهارم )

اسفند 26, 1399

هدایت شغلی ( بخش سوم)

هدایت شغلی ( بخش سوم)

اسفند 26, 1399

هدایت شغلی ( بخش دوم )

هدایت شغلی ( بخش دوم )

اسفند 21, 1399

هدایت شغلی ( بخش اول )

هدایت شغلی ( بخش اول )

اسفند 21, 1399

دکتر حجت الله عبدالملکی (انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰) (انقلاب اقتصادی)

دکتر حجت الله عبدالملکی (انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰) (انقلاب اقتصادی)

اسفند 21, 1399

کشور به مرد میدان اقتصاد نیاز دارد (انقلاب اقتصادی)