ما در اقتصاد هنوز انقلاب نکرده‌ایم!

ما در اقتصاد هنوز انقلاب نکرده‌ایم!
اسفند 21, 1399
3111 بازدید

ما در اقتصاد هنوز انقلاب نکرده‌ایم! حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان در توئیتر نوشت: «نظام اقتصادی دست‌ساز آمریکایی‌ها برای ایران قبل از انقلاب اسلامی، دو ویژگی مهم دارد: ۱. ضدیت با تولید، ۲. خام فروشی! هنوز هم همان است! تولیدکننده در باتلاق است و وزیر نفت در سودای خام فروشی بیشتر! ما در اقتصاد هنوز انقلاب نکرده‌ایم!»

ما در اقتصاد هنوز انقلاب نکرده‌ایم!

حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان در توئیتر نوشت: «نظام اقتصادی دست‌ساز آمریکایی‌ها برای ایران قبل از انقلاب اسلامی، دو ویژگی مهم دارد: ۱. ضدیت با تولید، ۲. خام فروشی! هنوز هم همان است! تولیدکننده در باتلاق است و وزیر نفت در سودای خام فروشی بیشتر! ما در اقتصاد هنوز انقلاب نکرده‌ایم!»